+48 733 432 231

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma Handlowo-Usługowa MOBO Rafał Adamik z siedzibą w Tychach przy ul. Jesiennej 3/10, NIP: 646-263-07-73, będąca właścicielem salonu „Fryzjerstwo Kreatywne by AN.NA”; e-mail: ania@fryzjerstwo-kreatywne.pl [do kontaktu m.in. w sprawie przetwarzania danych osobowych].
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych oraz realizacji świadczonych usług. Administrator przesyła również wiadomości SMS m.in. celem potwierdzenia terminu umówionej wizyty.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z uzasadnionego interesu administratora lub do odwołania zgody.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może uniemożliwić Administratorowi realizację usług.